ติดต่อเราวันนี้เพื่อนัดหมายนักฝึกพูดและการสื่อสาร

คลิกที่นี่เลยค่ะ

Tanya Speech Therapy  คือ ศูนย์การฝึกพูดและพัฒนาการสื่อสาร ทั้งเด็กเล็ก (0-3 ขวบปี), เด็กอนุบาล (4-6 ขวบปี), เด็กในวัยเรียน (6+ ขวบปี), วัยรุ่น, ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการสื่อสาร รวมถึงการฝึกหัดการกลืนอาหารอย่างปลอดภัย

นักฝึกพูดของ Tanya Speech Therapy มีประสบการณ์การทำงานด้านการฝึกพูดและการสื่อสารจากประเทศสหรัฐอเมริกา เธอได้ใบประกอบโรคศิลปะการฝึกพูดของรัฐแคลิฟอร์เนีย และได้ประกาศนียบัตรการทำงานการฝึกพูดจากสมาคมนักฝึกพูดของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Speech, Language and Hearing Association (ASHA)

ที่ Tanya Speech Therapy นักฝึกพูดสามารถให้การบำบัดรักษาได้ทั้งที่บ้านของผู้รับบริการ, ที่คลินิก Tanya Speech Therapy Center, ที่โรงเรียน (ถ้าเป็นเด็กนักเรียน) และที่ทำงานหรือสถานพยาบาล (ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ)

เราเชื่อว่าบ้านเป็นสถานที่อบอุ่นปลอดภัย และเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การบำบัดรักษา อีกทั้งผู้รับบริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ฝ่ารถติดในกรุงเทพฯ เราจึงจัดนักบำบัดฝึกพูดสำหรับให้บริการที่บ้าน เมื่อผู้รับบริการมีความสามารถในการสื่อสารที่บ้านแล้ว ก็จะพัฒนาความสามารถไปในที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน, ที่ทำงาน

นักฝึกพูดที่ Tanya Speech Therapy จะบำบัดรักษาฝึกพูดโดยการติดต่อร่วมมือกับแพทย์, นักจิตวิทยาโรงเรียน, นักจิตวิทยาคลินิก, นักกายภาพบำบัด, นักพัฒนาการกล้ามเนื้อ, ครูประจำชั้น และที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลผู้รับบริการ เพื่อวางแผนการบำบัดรักษาร่วมกัน เพราะเราเห็นว่าผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการบำบัดรักษาฝึกพูดและสื่อสาร

สนใจพูดคุยกับนักฝึกพูด คลิกที่นี่เลยค่ะ

This slideshow requires JavaScript.