โทรศัพท์: 063.381.0707

ชั่วโมงการรักษา:
วันจันทร์ – วันศุกร์: เจ็ดโมงเช้า ถึง หกโมงเย็น
วันเสาร์- วันอาทิตย์: เก้าโมงเช้า ถึง หนึ่งทุ่มตรง