นักบําบัดการพูดและการสื่อสาร (Speech and Language Pathologist)

therapist

ธัญธร (ธัญญ่า) พฤฒปภพ, M.S., CCC-SLP

ปริญญาโท ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย จาก California State University, Northridge, USA
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทำงาน ด้านการฝึกพูดและการสื่อสาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา
มีใบประกอบโรคศิลปะด้านการสื่อความหมาย (Speech and language Pathology License) จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาชิกของ American Speech Language and Hearing Association (ASHA)

พูดคุยกับนักฝึกพูด

คลิกที่นี่ค่ะ

ประวัติ

นักบำบัดการพูด และการสื่อสาร จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย จาก California State University, Northridge, USA  และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีใบประกอบโรคศิลปะด้านการสื่อความหมาย (Speech and language Pathology License) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิก ของ American Speech Language and Hearing  Association (ASHA)

ประสบการณ์การทำงาน

นักบำบัดการพูด และการสื่อสาร มีประสบการณ์การทำงานในคลินิก เมือง Encino รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทำงานในโรงเรียนหลายแห่งในเมืองลอสแองลิส (Los Angeles Unified School District (LAUSD) และเมืองเกรนเดล (Glendale Unified School District (GUSD) อีกทั้งทำงานที่สถานฟื้นฟูผู้สูงอายุ ที่เมือง North Hollywood รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร และการกลืนอาหาร อันเนื่องมาจาก ภาวะออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder), สมาธิสั้น (ADHD), ดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome), สมองพิการ (Cerebral Palsy), ความผิดปกติทางการเรียนรู้ (Learning Disability), ความบกพร่องทางการอ่าน (dyslexia), ความบกพร่องทางการได้ยิน (Hearing Loss), ความบกพร่องทางการจำ (Dementia), พาร์กินสัน (Parkinson’s Disease), สมองบาดเจ็บ (Traumatic Brain Injury (TBI)) และโรคหลอดเลือดแตกในสมอง (Stoke). ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเข้าสังคม (Pragmatics Social Problems), ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องโดยได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจความหมาย หรือได้ยินเสียงแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นเสียงอะไร (Aphasia), และผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่ (Apraxia) ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการใช้กล้ามเนื้อในการออกเสียง (Phonological and Articulation Disorders)

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ

  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นัดหมายการรักษา

คลิกที่นี่เลยค่ะ

สมาชิก American Speech Language and Hearing  Association (ASHA)

  • รักษา ฝึกหัดพูด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • รักษา ฝึกหัดพูดและสื่อสาร ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
  • รักษาหลายสถานที่ ทั้งที่บ้าน, โรงเรียน, และสถานพยาบาล
  • ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการรักษาและการประเมินที่เป็นมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา